Økonomioutsourcing for mellemstore og større virksomheder

Har I brug for bogholder, controller, CFO, regnskabsassistent?

Økonomifunktionen er en kritisk funktion i enhver virksomhed. Valid rapportering og rådgivning er forudsætningen for at træffe rigtige og korrekte beslutninger.

Vi ved alle, at det kan være en stor udfordring at opnå en effektiv og opdateret økonomifunktion uden det fører til høje faste omkostninger, selvom man har de relevante kompetencer ansat.

Hos Pro-Accounting giver vi kunderne muligheden for at tilknytte de helt rigtige kompetencer til rådighed på alle niveauer. Lige fra regnskabsassistent/bogholder/controller til økonomichef.
Løsningen er fleksibel og betyder, at økonomi- og lønfunktionen hele tiden passer til jeres behov.

Vi har værktøjerne og de rette kompetencer tilknyttet

Vores kernekompetence er effektivisering af økonomi- og lønfunktionen i virksomheder.

Vi effektiviserer blandt andet de daglige processer og forretningsgange igennem automatisering. Derved fjerner vi de mange manuelle processer.

Dette betyder normalt en besparelse på 25-40% over en årrække.

Vi overtager gerne hele økonomifunktionen eller kan tilbyde at overtage dele af den.

Vi sikrer jer en smidig og struktureret økonomi- og lønfunktion og giver jer dermed muligheden for at udvikle jeres forretning.

Vi kan arbejde i alle økonomisystemer

Vi arbejder dagligt med alle økonomisystemer f.x. Navision, C5, AX, E-conomic, Visma, Dinero, SAP og mange flere. Vi har et stort kendskab til de fleste systemer på højt niveau.

Vi tilbyder assistance indenfor alle områder i økonomi- og lønfunktionen, såsom:

 • Bogholderi
 • Likviditetsstyring
 • Løn
 • Afstemninger
 • Revisormateriale
 • Rapporteringer inkl. budgetopfølgning
 • Deltagelse i bestyrelsesmøder
 • Budgetter
 • Controlling
 • Rådgivning og sparring
 • Ad hoc opgaver

Så du kan trygt overlade dine opgaver til Pro-Accounting,
såfremt du ønsker en personlig og kvalitetsbevidst service.

Løn

Lønadministration til alle virksomheder

Vi tilbyder at udføre lønadministration for virksomheder af alle størrelser. Vi kan håndtere alle opgaver – fra løninput og lønbehandling. Herudover afstemning af den udbetalte løn til finans og SKAT, refusionsansøgninger. Vi kan varetage hele eller dele af jeres lønadministration.

Vi arbejder på jeres nuværende lønsystem. Vi har også gerne hjælpe jer videre med et nyt lønsystem.

Midlertidig assistance til din lønadministration

Vi tilbyder bemanding med kort varsel, i kortere eller længere perioder. Vi dækker de fleste typer stillinger inden for løn fra assistenter, lønansvarlig eller controller.

Vores dygtige konsulenter træder til, hvis du har akut behov for personale til at lave løn. Vi kan tilbyde fra enkelte dage i måneden til en fuldtids løsning, alt efter behov.

Midlertidig assistance

Står du med håret i postkassen og mangler akut assistance på grund af sygdomsfravær af jeres nuværende medarbejdere eller sæsonudsving?

Vi tilbyder kompetente økonomikonsulenter som kan klare alle opgaver indenfor for regnskab og bogholderi. Vi kan typisk overtage nuværende opgaver efter en hurtigt- eller ingen overdragelse fra nuværende personale.

Vi tilpasser vores assistance efter jeres behov og tilbyder både fra få timers assistance i måneden til fuldtidsløsninger.

Interim løsning

I kan ”leje” en økonomichef, controller eller en leder til økonomi- og lønfunktionen i kortere eller længere tid. Vi løser samtlige opgaver i økonomi- og lønfunktionen på et højt og professionelt niveau. Vi sammensætter den bedste løsning, som I har behov for.

Mange mellemstore virksomheder har behovet for en økonomichef, men kan ikke fylde en CFO med opgaver eller har ikke råd til denne funktion. Dette kan vi i Pro-Accounting også finde en god og prisdygtig løsning på.

Vores konsulenter har alle en bred erfaring og er løbende opdateret omkring nye lovgivninger og tiltag indenfor økonomi og løn.

Til iværksætteren eller mindre virksomhed

Økonomi samt professionel sparring – til en pris der er til at betale – er en vigtig del af din nuværende samt fremtidige succes for din virksomhed.

Som iværksætter er der mange udfordringer i dagligdagen. Bogholderiet kan være en tidsrøver og bliver hurtigt til irriterende disciplin.

Vi tilpasser vores assistance til dine behov, således at du får muligheden for at koncentrere dig fuldt ud til det, du er bedst til.

Vi klarer opgaven for dig, uanset hvordan du aflevere bilagene. Vi sørger for at skabe overblik og system i rodet. Vi sørger for at indberette moms samt øvrige indberetninger korrekt og til tiden.

Du beslutter, hvilke opgaver vi skal hjælpe med – vi tilbyder at overtage alle opgaver indenfor økonomi eller dele af opgaverne.

Vi kan også kontrollere dit arbejde og efterfølgende udarbejde årsrapport samt selvangivelse. Både for personlige virksomheder inkl. virksomhedsskatteordning samt mindre selskaber (ApS/IVS) som ikke har revisionspligt.

Vi tilbyder altid 1 times gratis rådgivning til iværksættere og mindre virksomheder, hvor vi kan fortælle om hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed med at skabe overskud og en strømlinet forretning.

Ring på 91 91 75 75 og hør mere.

Rådgivning og sparringspartner

Vi er en vigtig sparringspartner for din virksomhed. Vi er synlige og spiller en proaktiv rolle i de daglige samt fremtidige beslutninger. Vi er faglig kompetente og yder professionel rådgivning indenfor regnskabsområdet. Vi sætter os ind i jeres forretning og daglige udfordringer, for at kunne forstå hvilke muligheder og evt. trusler i står overfor.

Vi kan hjælpe jer med at træffe de rigtige valg og beslutninger.

Du vælger selv, om du kun ønsker rådgivning eller om vi også skal hjælpe dig med at løse de udfordringer, du står med.

Undervisning

Vi tilbyder undervisning og kurser i E-conomic, Dinero, C5, diverse lønsystemer mv.

Vi tilbyder kurser på forskellige niveauer lige fra de grundlæggende principper i bogholderi til komplekse kurser indenfor effektivisering af økonomi- og lønfunktionen, der alle bidrager til en skarpere kompetencer og solidt kendskab til bogholderi- og regnskabsmæssige discipliner.

Ring og forhør nærmere.

Virksomheder indenfor det sociale område

Vi har mange års erfaring i segmentet indenfor det sociale område. Vi udfører regnskab og opgaver for blandt andet familieplejeforeninger, opholdssteder og institutioner.

Kernekompetencerne indenfor området er både outsourcing af økonomi og lønfunktion. Vi overtager hele økonomi- og lønfunktionen, men kan også tilbyde kun at tage dele ud efter jeres behov.

Derudover yder vi rådgivning og sparring til ledelsen omkring budgetter, tilbudsportal samt generel daglig drift og udvikling.

Økonomistyring er en af nøglestenene for opholdssteder og institutioner. Denne post er typisk en tung post i regnskabet, da det er omkostningstungt at ansætte de rette kompetencer eller få revisoren til at udføre økonomistyringen. Vi kan tilpasse og tilknytte de rette kompetencer, gennem vores veluddannede og løbende opdaterede konsulenter.

Vi tilbyder økonomisk sparring og kommunikerer i et sprog alle forstår. Vi er proaktive i vort arbejde og kan hurtigt se faretruende signaler i jeres økonomi.

Vi anser periodevis rapportering og opfølgning på budget som en af de vigtigste parametre – vi skaber en effektiv økonomisk styring og overblik, som kommer jeres virksomhed til gode.

Kontakt os for yderligere information.

Vi tilbyder assistance indenfor alle områder i økonomi- og lønfunktionen:

 • Bogholderi inkl. Debitor/kreditor styring samt likviditet
 • Løn
 • Afstemninger
 • Revisormateriale
 • Rapporteringer inkl. Budgetopfølgning
 • Deltagelse i bestyrelsesmøder
 • Budgetter jfr gældende lovgivning
 • Tilbudsportal
 • Rådgivning og sparring